Nhà đăng ký tên miền Quốc gia .VN của VNNIC

Nhân Hòa là nhà đăng ký Tên miền Quốc gia .VN chính thức của Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – trực thuộc Bộ Thông Tin Truyền Thông.

Tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký(1)
(không chịu thuế)
Phí duy trì(2)
(không chịu thuế)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu
(chưa bao gồm thuế VAT)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(chưa bao gồm thuế VAT)
Tổng tiền năm đầu
(đã bao gồm 10% VAT)
Tổng tiền năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(1) (2) (3) (4) (1+2+3)+(3)*10% (2+4)+(4)*10%
.vn 100.000 đ 350.000 đ 200.000 đ
100.000 đ 670.000 đ
450.000 đ
460.000 đ
.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn 100.000 đ 250.000 đ 200.000 đ
100.000 đ 570.000 đ
350.000 đ
360.000 đ
.gov.vn/ org.vn/ edu.vn/
health.vn/
ac.vn/ .int.vn
50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ
100.000 đ 370.000 đ
150.000 đ
210.000 đ
info.vn/ pro.vn 10.000 đ 50.000 đ 200.000 đ
100.000 đ 280.000 đ
60.000 đ
160.000 đ
.name.vn 10.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 52.000 đ 42.000 đ
.id.vn (New) 10.000 đ 50.000 đ 20.000 đ
20.000 đ 82.000 đ
60.000 đ
72.000 đ
.io.vn (New) 10.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 52.000 đ 42.000 đ
.ai.vn (New) 100.000 đ 250.000 đ 200.000 đ
100.000 đ 570.000 đ
350.000 đ
360.000 đ
Tên miền địa giới hành chính
(.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/
.thanhhoa.vn,…)
50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ
100.000 đ 370.000 đ
150.000 đ
210.000 đ
Tên miền tiếng Việt
(nhânhòa.vn, muabán.vn, …)
10.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 52.000 đ 42.000 đ
Transfer Tên miền .VN
về Nhân Hòa
Phí transfer Phí duy trì(2)
(không chịu thuế)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(chưa bao gồm thuế VAT)
Tổng tiền transfer + sử dụng năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(1) (2) (3) (1+2+3)+(3)*10%
.vn Miễn phí 350.000 đ 100.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn Miễn phí 250.000 đ 100.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ org.vn/ edu.vn/
health.vn/
ac.vn/ .int.vn
Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
info.vn/ pro.vn Miễn phí 50.000 đ 100.000 đ 160.000 đ
.name.vn Miễn phí 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ
Tên miền địa giới hành chính
(.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/
.thanhhoa.vn,…)
Miễn phí 100.000 đ 100.000 đ 210.000 đ
Tên miền tiếng Việt
(nhânhòa.vn, muabán.vn, …)
Miễn phí 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ

Ghi chú: (1), (2): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

Technox đã có uy tín lâu năm trong việc cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho hơn 50.000 khách hàng, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng để bắt đầu đăng ký tên miền tại công ty chúng tôi với dịch vụ chuyên nghiệp nhất.